M3Firma TECH-MAR specjalizuje się w obliczeniach wytrzymałościowych rurociągów  pod względem ciśnienia i temperatury mających na celu określenie naprężeń  występujących w ruchu roboczym i porównaniu z naprężeniami dopuszczalnymi oraz określanie minimalnej grubości ścianki rur która zapewnia bezpieczną pracę układu.

 

Oferujemy:

 • Wykonanie kompletnych dokumentacji oraz analiz technicznych w branży mechanicznej, procesowo-technologicznej,
 • Orurowanie technologiczne napowietrzne i podziemne z stali i tworzyw kompozotowych,
 • Dostosowanie schematów technologiczno-pomiarowych do potrzeb krajowych,
 • Kompletne instrukcje dla instalacji: instrukcje technologiczne, stanowiskowe, instrukcje eksploatacji, instrukcje rozruchu.
 • Wykonanie dokumentacji modernizacji, i rozbudowy instalacji produkcyjnych,
 • Opracowania mechaniczne organizacji prac montażowych,
 • Opracowania analizy izolacji oraz zabezpieczeń antykorozyjnych,
 • Koordynacja i opiniowanie projektów technicznych,
 • Projektowanie i wykonawstwo elementów konstrukcji stalowych,
 • Przygotowanie opracowania dokumentacji dozorowej dla potrzeb Jednostki Notyfikowanej, UDT,
 • Analiza systemu zamocować rurociągów technologicznych,
 • Projektowanie i wykonawstwo zamocować rurociągów.