CAESAR 2017 to program do projektowania rurociągów, który dokonuje oceny reakcji konstrukcji i naprężeń systemu rurociągów w oparciu o międzynarodowe normy i standardy.

CAESAR II – analiza rurociągów

Interaktywne funkcje pozwalają na szybką analizę systemu rurociągów w oparciu o międzynarodowe normy i standardy. CAESAR II zawiera zintegrowany moduł sprawdzania błędów. Raporty są jasne, dokładne, zwięzłe i w pełni definiowalne przez użytkownika.

Dane wejściowe

CAESAR II ułatwia wprowadzenie i wyświetlenie wszystkich danych potrzebnych do dokładnego zdefiniowania modelu do analizy systemu rurociągów. Możemy wprowadzać dane element po elemencie lub możemy wybrać zestaw danych w celu zrobienia globalnych zmian.

Najnowocześniejsze odwzorowanie graficzne

Moduł graficzny CAESAR II przyspiesza analizę opracowanego modelu wyraźnie wskazując obszar zainteresowania i zapewniając doskonałą ideę elastyczności systemu rurociągów. Mamy możliwość oznaczenia kolorami naprężeń w analizowanym modelu, oraz zobaczyć animacje przemieszczeń dla wszelkich występujących naprężeń.

Narzędzia projektowe i kreatory

Narzędzia i kreatory zadań, takie jak tworzenie pętli kompensacyjnych lub oglądanie modeli projektowych w przestrzeni do analizy pomaga wypełnić lukę między wiedzą a doświadczeniem. Takie narzędzia eliminują domysły z analizowanych modeli i zalecają praktyczne zmiany w projekcie.

Opcje analizy

Oprócz oceny systemu rurociągów ze względu na: obciążenia od temperatury, nośności i ciśnienia, CAESAR II analizuje obciążenia od siły wiatru, układu podpór, obciążeń sejsmicznych i obciążeń od fal.

Efekty nieliniowe, takie jak zdjęcie obciążenia, zamknięcie przepływu, oraz tarcie są również zawarte. CAESAR II pomaga także przy wyborze właściwych sprężyn dla systemów z dużymi ugięciami pionowymi. Dynamiczne funkcje analizy obejmują funkcje modalne, harmoniczne, spektrum odpowiedzi i historie czasu analizy.

Sprawdzanie błędów i raporty

Program CAESAR II zawiera zintegrowany moduł sprawdzania błędów. Ten moduł analizuje dane wejściowe zdefiniowane przez użytkownika i sprawdza zgodność zarówno metodą elementów skończonych, jak i warunków brzegowych. Raporty są jasne, zwięzłe, precyzyjne i w pełni definiowalne przez użytkownika.

Baza danych materiałów i złożeń

CAESAR II zawiera stabelaryzowany wybór materiałów i elementów rurociągowych, a także kompensatorów, profili konstrukcji stalowych, wieszaków sprężynowych, włącznie z właściwościami materiałów, w tym dopuszczalnym obciążeniem. Gwarantuje to poprawne zestawienie danych, które są używane do każdej analizy. CAESAR II ma w komplecie główne międzynarodowe kody rurociągów.

Dwukierunkowy interfejs projektowy

CAESAR II zawiera jako pierwszy w branży bezproblemowy, dwukierunkowy związek między projektami modeli CAD i analizą techniczną. Połączenie z Intergraph CADWorx Plant pozwala na przekazywanie projektowania i analizy danych pomiędzy tymi pakietami, bez utraty danych.Cechy CAESAR II:
• Analiza statyczna i dynamiczna
• Intuicyjne tworzenie modelu do analizy
• Najnowocześniejsze odwzorowanie graficzne
• Narzędzia projektowe i kreatory
• Podgląd danych i widok modelu
• Kompleksowe sprawdzanie błędów
• Definiowalne raporty
• Analiza ze względu na fale i wiatr
• Analiza sejsmiczna
• Międzynarodowe kody rurociągów
• Obszerna materiałowa baza danych
• Konstrukcje stalowe: modelowanie i baza danych
• Kompensatory
• Podwieszenia
• Projektowanie podpór
• Generowanie izometryków
• Połączenie z Intergraph CADWorx Plant
• Połączenie z Intergraph Smart 3D

Obszary zastosowań:

Projektowanie instalacji rurowych i aparatury, konstrukcje stalowe, przemysł petrochemiczny, chemiczny, energetyka, przemysł spożywczy (żywność, napoje, piwowarstwo), przemysł farmaceutyczny, budowlany, oczyszczalnie ścieków i instalacje uzdatnia wody, przemysł stoczniowy oraz architektura.