M10TECH-MAR została zawiązana na początku 2014 r. Firma od chwili powstania realizuje złożone projekty techniczne dla przemysłu rafineryjnego, petrochemicznego, chemicznego oraz energetycznego. Świadcząc usługi projektowe oraz doradztwo techniczne dla szerokiej grupy inwestorów.
Dodatkowym atutem firmy jest ścisła współpraca z jednostkami naukowymi w zakresie specjalistycznego doradztwa technicznego branży mechanicznej, a także technologicznej. Każde zlecenie dla firmy jest interesującym indywidualnym wyzwaniem. Do zalet firmy można zliczyć profesjonalizm, dbałość o jakość oraz elastyczne podejście do klienta.

Wśród wielu zrealizowanych projektów, w krótkim okresie funkcjonowania spółki na rynku, należy podkreślić:
1. Projekt wykonawczy oraz nadzór nad pracami wykonawczymi rurociągów technologicznych dla   zadania inwestycyjnego „Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin EDF Kogeneracja Wrocław”.

2. Projekt wykonawczy oraz nadzór nad pracami wykonawczymi rurociągów technologicznych dla zadania inwestycyjnego „Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin EDF Kraków”.

3. Dokumentacja powykonawcza na potrzeby budowy rurociągów technologicznych dla zadania inwestycyjnego „Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin EDF Wybrzeże EC Gdańsk”.

4. Prace projektowe systemu układu przygotowania wody uzupełniającej dla PGR GIEK S.A dla Inwestycji Elektrowni Opole.

5. Prace projektowe oraz nadzór na budowie na potrzeby pompowni i rurociągów technologicznych dla zadania inwestycyjnego Modernizacja Układu Pomp wody zdekarbonizowanej oraz kondensatu uzdatnionego I stopnia.

6. Prace projektowe dotyczące wykonania wymiany poszycia dachu zbiornika 143-S-807 dla zadania inwestycyjnego „MEK-TOL” Blok Olejowo-Asfaltowy-247/TZP-28/15 PKN Orlen S.A. siedzibą w Płocku.

7. Prace projektowe oraz nadzór na budowie „Zabudowa Absorbera NaOH na terenie instalacji Alkilacji HF” dla zadania inwestycyjnego PKN Orlen S.A.

8. Prace projektowe, aktualizacja dokumentacji istniejącej oraz nadzór na budowie. Zmiana układu pracy absorberów chloru 30V10 i 3010B na Reformingu V dla zadania inwestycyjnego PKN Orlen S.A.

9. Prace projektowe, aktualizacja dokumentacji technicznej oraz nadzór na budowie Rurociąg T-521 na instalacji Alkilacji HF dla zadania inwestycyjnego PKN ORLEN S.A.

10. Prace projektowe dla potrzeb zabudowy dodatkowego ogrzewania powietrza uszczelniającego dla klap sekcyjnych Instalacji odsiarczania Spalin w PKN Orlen S.A.

11. Prace projektowe przy zabudowie rurociągów recyrkulacyjnych dla potrzeb Instalacji Odsiarczania Spalin projektu J910 – budowa Bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II.

12. Prace projektowe przy zabudowie rurociągów recyrkulacyjnych dla potrzeb Instalacji Odsiarczania Spalin PCC Rokita Brzeg Dolny.

13. Prace projektowe przy zabudowie rurociągów recyrkulacyjnych tłocznych dla budowy bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole.

14. Zabudowa nowych palników wraz z zwiększeniem efektywności cieplnej pieca alkilatowego na terenie Instalacji Alkilacji HF w PKN ORLEN S.A.

15. Wykonanie projektu konstrukcji dla potrzeb budowy estakady między obiektowej dla zadania Metateza na terenie PKN ORLEN S.A.

16. Nadzór wykonawczy oraz kontrola jakości (wraz z przygotowaniem dokumentacji powykonawczej) dla kompletu rurociągów nowo wybudowanych dla zadania CCGT Płock – blok gazowo-parowy o mocy 608MWe zlokalizowany na terenie PKN ORLEN S.A.

17. Nadzór eksploatacyjno – remontowy nad Instalacją Odsiarczania Spalin na terenie PKN ORLEN S.A.